Szemétégetőről...

 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által hozott 14783/2007 sz. határozattal új helyzet keletkezett. Tény, hogy jelenleg is több olyan kezdeményezés van folyamatban, ami az égetőmű megépítésével szembeni egyre határozottabb ellenállásról tanúskodik. Bakonykúti Önkormányzata is szembesült azzal, hogy a településen – közelsége okán – mind az égetőmű levegőtisztaság vonatkozásában megnyilvánuló káros hatása, mind a várhatóan negatív közlekedési hatások miatt – népszavazási kezdeményezések zajlottak le és várhatóan lesznek is folyamatban.

 

Szembe kell néznünk azzal, hogy a hulladék kezelése az eredeti – valószínűsíthetően idejét múlt – tervektől eltérően kell, hogy történjen. A műanyagok hasznosítására létező technológiák, melyet az Észak Balatoni Társulás is tervez alkalmazni, eddig elkerülték az erőművet tervező szakemberek figyelmét. A Nyugat Balatoni (Zala völgyi) társulás is tisztán szelektív hulladékfeldolgozással valósítja meg a feladatot. Miért ne választhatná a Társulásunk is a környezetet jobban kímélő technológiákból, melyhez könnyebb Európai Uniós és civil támogatást is kapni? Eddig nem volt téma, hogy égetőmű nélkül megvalósítható-e egyáltalán a projekt.


Nem volt vizsgálva az alternatív megoldások költség és megtérülés vonzata sem. Az égetés a magas beruházási és üzemeltetési költségével, nem tűnik jobb megoldásnak, mint a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás.


Kérjük, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékhasznosító Önkormányzati Társulás a társadalmi elvárásoknak megfelelően nevezzen ki egy független szakértői bizottságot, amely megvizsgálja:

  • Az-e a legjobb megoldás, ami ma a tervekben szerepel?
  • Létezik-e jobb, a környezetet kevésbé szennyező megoldás, mint a tervezett égetőmű?
  • Meg lehet-e valósítani hulladékégető nélkül a tervezett projectet?
  • Milyen költségekkel és megtérülés vonzattal valósíthatóak meg az alternatív megoldások?

A hulladékégetésnek nincs jövője! (online kiadvány) HuMuSz

http://humusz.hu/hirek/2651

http://piromania.info/letoltheto