Napló - Egyesületet érintő események

2008.02.17.

Egyesületi gyűlés, 17 órakor.

Igazán jó hangulatú, eredményes egyesületi találkozón vehettünk rész. Napirendi pontjaink között szerepelt Elza beszámolója az égetőellenes tevékenységeinkről. Elmondhatjuk, büszkék lehetünk Elzára, Erzsikére, Jánosra, hiszen rengeteget dolgoztak az utóbbi időben - is - azért, hogy ez a szörnyűség ne valósulhasson meg a szomszédunkban. Ezek után Zoltán szólt néhány szót a tervezett Pünkösdi Fesztiválról. Egyhangúlag - T.György úr kivételével, bár ő nem tagja civil egyesületünknek - megszavaztuk, hogy az Otthonunk Bakonykúti Egyesület május 10-én megrendezi eme nagyszabású ünnepséget. Ehhez várjuk az anyagi és erkölcsi támogatásokat! Persze nem maradhatott el a beszámoló az egyesület anyagi helyzetéről sem. R. Csaba felvetését nem támogatta az egyesület, miszerint emeljük az éves tagdíjat. Bizony sokan nincsenek tisztában azzal, milyen kötelező kiadásai vannak egyesületünknek. De ezt is megoldjuk, ahogy nem rettentünk még meg egy feladattól sem!


2008.02.08.

Csóron falugyűlés volt, szép számmal jelen voltunk.

Reményt látunk arra, hogy a témában a környékbeli falvak összefogása megvalósulhasson.


2008.01.29.

Fellebbezés beadása az égető ellen, természetvédelmi indokok teljes figyelmenkívül hagyása okán.


2008.01.29.

Találkozó a falu vezetésével Leader témában. Találkozó előtt néhány nappal bedobott anyagból kitűnt, hogy az emailes levelezésben részt nem vevők megalapították "A Kelet-Bakony Kapuja" akciócsoportot.

Igaz már erre Tar László levele alapján számíthattunk: "A leaderrel kapcsolatban egy páran már dolgoztunk néhány ötleten és ezt Marics Jóskáékkal be is fésültük az ún. pályázati értéktérképbe. Úgy tudom a falu végleges pályázatát testületi ülés fogadja el és küldi tovább az ehhez csatlakozni szándékozó egyéni pályázatokkal egyetemben. Ez persze nem zárja ki, hogy valaki ettől függetlenül is pályázzon."


2008.01.26.

Válasz a tegnapi cikkre, elküldve 2008.01.29-én az általunk fellelhető összes sajtó e-mailre. http://www.bakonykuti.eu/index.php?page=armas_artas

2008.01.25.

Újabb Fejér megyei Hírlapos, vérlázító cikk jelent meg. Szétollózták ar eredeti cikket, "szakértővel" megtámogatva megváltoztatták az eredeti célját. (Ármás ártás menüpont alatt olvashatók a cikkek.)


2008.01.18.

Egyesületi MAG találkozó.
Annak ellenére, hogy időpontot és helyszínt köremailben egyeztettünk, nem vett részt senki új. Az önkormányzat egyesületben részt vevő tagjai sem.


2008.01.14.

A csóri civilek vezetőjével és a nádasdladányiakkal megbeszéltük, /esetleg még a palotaiakat is bevonva/, hogy írunk egy újságcikket a lakosság véleményéről a témában. Szerdán talán be tudjuk vinni személyesen is.


2008.01.13.

ÉGETŐRŐL és ÁRMÁS Úrról egy kiragadott belső vélemény: Ármás úrhoz kapcsolódva: én beszéltem vele még annak idején, mikor elkezdődött az egész égető(s) kérdés, és Gabi azt mondta a falugyűlésen, hogy nem volt szó égetőműről a szerződésben. Tekintve, hogy büdösnek tűnt az egész ügy (sehol egy eredeti, megtekinthető megállapodás, stb.), akartam keresni egy tökös újságírót, aki felkapná a témát, hátha használ. Mivel van ismerős a hírlapnál, felhívtam, ő meg Ármás úrhoz irányított. Jókorát beszélgettünk, és két dolog derült ki nagyon világosan: egyrészt, hogy már az első szerződésben is benne volt a palotai égető (ő olvasta az eredeti példányt, azt állítja), másrészt, hogy ő a maga részéről nem lát veszélyt az égetőben és támogatja a megépítését. Ezek után én nem csodálkozom, hogy ilyen irányítottságú cikkek kerülnek ki a keze alól.


2008.01.11.

Bemutatkozó látogatás az iszkaszentgyörgyi jegyzőnőnél, dr. Csiák Henriettánál.


2008.01.09.

A megadott Leader határidőig több, értékelhető javaslat érkezett a köremaiekben a hivatali és magán levelezési címekre is. Mint később kiderült feleslegesen, a kapott ötleteket kreatív indokokkal lesöpörték az asztalról. De ez már később derült csak ki száminkra.

2008.01.07.

Marics Józsefné polgármesterasszony 2008.01.07-ei email leveléből: Bakonykúti Önkormányzata csak akkor szerepelhet a naptáron kiadóként, ha a Képviselő Testület ezt a következő ülésén megtárgyalja és elfogadja. Hasonló a helyzet a Pünkösdi Királysággal is, a rendezvény pontos tartalmi és anyagi feltételeinek ismeretében tud dönteni a Testület. rcsaba: Sajnos eddig még erre azóta sem került sor.


2008.01.05.

Elza 2008.01.05-ei email leveléből: Maricsné Gabi a polgármester asszony a január 3-i megbeszélésünkön megkért bennünket, Bakonykutiban élő -és a faluhoz kötődőket, hogy a hamarosan határidős Leader-programba való pályázáshoz akinek épkézláb ötlete van, írja meg ide a kör-emailbe. Majd innen ő összegyűjtve, átválogatva megpályáztatja ahhoz értőkkel a jó, megvalósítható, hasznos javaslatokat. Úgy emlékszem, hogy a határidő az ötletelésre január 9-én lejár. rcsaba: Sajnos ma már a polgármesterasszony nem így emlékszik a felkérésre. 2008. február. 17.


2008.01.03.

Találkozó a polgármesteri hivataban. Részt vett az önkormányzat részéről a polgármeszter asszony és a teljes testület. Sokat közeledtek az álláspontok. Reményeink szerint ezzel változások indulnak el az egyesület és az önkormányzat kommunikációjában. Emlékeztető csatolva.

2007.12.16.

Egyesületi találkozó a polgármesteri hivataban.

Jó hangulatú találkozó volt, köszönjük. Jegyzőkönyv csatolva.


2007.12.14.

Önkormányzatok vezetői számára rendezett találkozó alkalmával egyesületünk tagjai szórólapot, Otthonunk Bakonykúti újság 2. számát és az aznap megjelent Magyar Hírlapot osztottak. Mellékelve a szórólap. Hosszas levelezést és beszélgetést követően Deak Dezső alpolgármester felolvasta a szemétégető mellőzését javasló kérdést. Ezúton is köszönjük.
Hosszas vita támadt, amit sikerként lehet elkönyvelni, de sajnos ezidáig nyilvánosan megmuatatkozó támogatás nem érkezett. Ez viszont jellemző.


2007.12.07. Tudomásunkra jutott, sajnos nem az Önkormányzatunktól, hogy 2007.12.14-én közgyűlés lesz az Társulásban résztvevő önkormányzatok vezetői számára, ahol a községünk kifejtheti ellenvéleményét a szemétégetővel kapcsolatosan.

2007.11.18.

A népszavazási kérdések újra átgondolása és megfogalmazása szükséges, a támogató testületi döntés tükrében.


2007.11.15.

Szakértői csapat felállítása ügyvéd és jogász bevonásával, döntés: a formai hibák miatt a döntéssel szemben nem érdemes jogorvoslattal élni, újra be kell nyújtani a kérdéseket hitelesítésre.


2007.10.31.

A népszavazási kérdések elutasítása, formai és tartalmi hibákra hivatkozva.


2007.10.31.

Az Egyesület tárgyalást kezdeményezett a veszprémi konzorcium szakértőjével.
Téma: az esetleges áttársulás lehetőségei.


2007.10.26.

Az Egyesület tárgyalást kezdeményezett a várpalotai Polgármesterrel.
Téma: az esetleges közös érdekérvényesítés a szemétégető megvalósítása ellen.


2007.10.17.
Népszavazási kérdések beadása.

2007.10.16.

Rendkívüli Testületi ülés: a Társulásból való kilépés és az Égető kérdésének megvitatása. Határozat született arról, hogy a falu nem támogatja a szemétégető megépítését, megvizsgálja a konzorciumból való kiválás lehetőségét. Megfogalmazódott a szakértők bevonásának szükségessége.


2007.10.15.

A népszavazási kérdéseket szakértőként Dr. Kiss Csaba - EMLA - segítette megfogalmazni.


2007.10.11.

Falugyűlés: Farkas Endre a konzorcium részéről, Illés Zoltán és Szuhi Attila az OBE szakértőiként. Nagyszámú jelenlevők többsége kinyilvánította a szemétégetővel szembeni ellenérzését. Megfogalmazásra kerültek a népszavazásra beadandó kérdések.


2007.10.01.

3000 db szórólap került kiszórásra a környező településeken. Csóron keltett hatását követően cikk jelent meg a Fejér Megyei Hírlapban.
Találkozó a csóri Polgármesterrel.
Levél a Csóriaknak.


2007.09.28.

Várpalotán tüntetés a Vár előtt, majd a 8-as számú főúton sávlezárás a sportcsarnok melletti szakaszon.


2007.09.15.

Aláírt levél beadása a hivatalba, falugyűlés összehívása érdekében.


2007.09.01.

Aláírásgyűjtés egy újabb falugyűlés összehívása érdekében.


2007.08.14.

Az Egyesület iratainak Cégbíróságra történő beadása.


2007.07.26.

Nyilvános alapítóülésen megalapításra került az Otthonunk Bakonykúti Egyesület (OBE). Elsődleges célkitűzés: Tegyünk a környezetünkért!


2007.07.19.

Baráti beszélgetésen megfogalmazódtak a szemétégető ügyén kívüli, falut érintő célok és tervek. Megfogalmazódott egy nyilvános fórumon történő egyesület megalapítása.


2007.07.16.

Polgármesterünk két oldalas tájékoztató levelet kézbesíttetett a lakosság részére, melyben tájékoztatást adott az előzményekről.


2007.07.15.

Aláírásgyűjtés a szemétégető elleni tiltakozásul, mely a Környezetvédelmi Felügyeletre került beadásra, 76 helyi lakos és ingatlantulajdonos ill. szimpatizánsok aláírásával.


2007.07.13.

Falufórum:
Meghívottak: Farkas Endre a konzorcium részéről, Dr. Dobos Tamás (EPE alelnöke). Téma: érvek pro-kontra az égető ügyében. A falufórumot követően megfogalmazódott, hogy egy civil egyesület létrehozása is indokolt.


2007.07.12.

Várpalotán találkozó Vancsek Ferenccel, az EPE elnökével, majd a helyi TV vezetőjével, esetleges felvétel készítése ügyében.


2007.07.10.

Kifüggesztett hirdetmény hatására "beszédtémává" vált a falunkban a tervezett inotai szemétégető