Letölthető DOC formátumban

Jegyzőkönyv

 

Mely készült az Otthonunk Bakonykúti Egyesület közgyűlésén Bakonykúti, Szabadság utca 41. szám alatt a Polgármesteri Hivatal nagytermében 2007. december 16-án.

 

Jelen vannak a csatolt Jelenléti íven szereplő 29 fő, melyből 16 alapító tag és 13 fő új belépő.

 

A 3 tagú elnökség jelen van és elfogadja az új tagok jelentkezését.

 

Az elnök ismerteti az alapszabályt.

 

Az új tagok az alapszabályt elfogadják, nyilatkoznak a belépési szándékukról és tudomásul veszik, hogy az Otthonunk Bakonykúti Egyesület tagságának nyilvántartásába kerültek.

 

Az Egyesület rendes tagú létszáma ezzel 56 főre változott.

 

Mivel egy tag írásban jelezte kilépési szándékát, a létszám 55 fő.

 

A közgyűlés a jelenlévő 29 fővel határozatképes.

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Beszámoló
  2. Tagdíj
  3. Alapszabály módosítás

 

A közgyűlésen Lóránth Miklósa Erika javasolja, hogy a jegyzőkönyvet Kertész Lórántné vezesse, a jegyzőkönyv hitelesítésére Ács Beátát és Raboczki Csabát kérte fel.

A jelenlévők a javaslatot és a napirendi pontokat elfogadták.

 

Az egyesület elnöke megtartotta beszámolóját a megalakulás óta történt eseményekről.

Fő téma:

Várpalota-Inotára tervezett hulladékégető

Népszavazási kezdeményezés

Egyesületi újság

 

A jelenlévők a beszámolót elfogadták.

 

Ács Zoltán vállalta, hogy az önkormányzati képviselő testületi ülésen olyan határozat elfogadását javasolja, hogy az önkormányzat ne támogathasson falunkba vezető másik út létesítésének tervét, hogy a „zsákfalu" jelleg megmaradjon.

 

A javaslatot a résztvevők egyhangúan támogatták.

 

Az elnök javasolta, hogy a 2007. évi tagdíj befizetés ideje 2008. év első közgyűlése legyen.

 

A jelenlévők a javaslatot egyhangúan elfogadták.

 

Az elnök az alapszabály módosítására tesz javaslatot.

Az egyesület titkári címére Varga Jánosné Győrffy Elzát jelöli.

 

A jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag - 29 szavazattal, ellenszavazat nélkül - elfogadták a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály módosítását.

Varga Jánosné Győrffy Elzát személyét az egyesület titkári címre titkos szavazás útján egyhangúan megválasztották.

 

 

Bakonykúti, 2007. december 16.

 

 

 

Kertész Lórántné Lóránth Miklósa Erika

jegyzőkönyvvezető egyesület elnöke