Hulladékgazdálkodási konferencia Bakonykutiban

A konferencia célja: nemzeti szintű vita kezdeményezése a hulladékgazdálkodásról - minthogy annak idején a hulladékgazdálkodás jogi kereteinek kialakítását nem előzte meg társadalmi vita, sőt érdemi szakmai vita sem.

 

Így „Hulladékgazdálkodási alternatívák - különös tekintettel a hulladékégetés kérdésére" címmel félnapos tudományos konferenciára kerül sor Bakonykutiban április 23-án. A konferencia tudományos konferencia, hangsúlyozottan nem politikai rendezvény, nem „zöld" értekezlet, nem lakossági fórum; hanem azt a téma három szaktekintélyének előadásai, utána vita és sajtókérdések alkotják.

 

A konferencia az Otthonunk Bakonykuti Egyesület, Bakonykúti Önkormányzata és a Bakonykúti Községért Közalapítvány közös rendezvénye.

 

A konferencia előkészítése során törekedtünk a kiegyensúlyozott vita feltételeinek biztosítására, így olyan elméleti és gyakorlati szakemberek lesznek jelen, akik különbözőképpen látják az égetés szerepét a hulladékgazdálkodási folyamatban. Erre azért törekedtünk, hogy az eltérő hulladékgazdálkodási módszereket alátámasztó érvrendszerek előjöjjenek; másfelől a konferencia mini - három előadós - jellege szinte kikényszeríti, hogy a vitapartnerek válaszoljanak egymás érveire.

 

A konferencia előadói:

Szépvölgyi János

A kémiai tudományok doktora, MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag-, és Környezetkémiai Kutatólaboratórium, igazgató (plazmakémiai és környezetkémiai kutatások)

Tasnádi Tibor

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, projektvezető

Farkas Endre

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, projektvezető

Vitavezető:

Láng János Ph.D., a közgazdaságtudományok kandidátusa

 

Szépvölgyi tanár urat felkértük, hogy küldje el előadása téziseit, a kritikus állítások tekintetében böngészhető net-irodalmat is beleértve. Ez azért lenne jó, hogy a tézisek alapján a faluban - még a konferencia előtt - tartsunk egy beszélgetést a témáról, és ott állítsuk össze kérdéseink listáját, melyet így előre el tudunk juttatni az előadókhoz. Ez azért is célszerű lenne, mert így, ha közvetítéssel is, de a lakossági fórum feladatait is el tudjuk látni.

 

A konferencia anyagát rögzíteni fogjuk és különféle technikai megoldásokkal törekszünk annak terjesztésére. Ha a konferencia kimenete majd lehetővé teszi - vagyis igazolódik, hogy az égetés nem az egyetlen versenyképes hulladékkezelési eljárás -, akkor az Otthonunk Bakonykuti Egyesület és a Bakonykúti Községért Közalapítvány „Bakonykuti Nyilatkozatot" szeretnénk megjelentetni, eljuttatni a médiumoknak, a témában érintett állami szerveknek, hasonló gondokkal küzdő önkormányzatoknak és civil szervezeteknek. A nyilatkozat szándéka szerint felhívja a figyelmet, hogy a széleskörűen alkalmazott gyakorlat ellenére van égetésmentes alternatívája a hulladékkezelésnek. Mégpedig költség hatékony és a hulladék energiáját is hasznosító alternatívája. A nyilatkozat az ezt a véleményt osztókat és ilyen megoldásban érdekelteket csatlakozásra hívja fel egy olyan társadalmi mozgalomhoz, amely a hulladékégetést a technológiailag szükséges minimumra kívánja korlátozni.

 

Láng János