Inotára tervezett, hulladék égető kapcsán gondolatok:

 

A salak és a víz kapcsotata

 

A salak, veszélyességére vonatkozó észrevételre az engedélykérő az alábbi választ adta:
„A salak végleges minősítése a próbaüzemelés során kell megtörténjen. Amennyiben a hivatkozott minősítés alapján mégis veszélyes hulladéknak minősülne a salak, kezelése a veszélyes hulladéknak számító pernye és a füstgáztisztítási maradék elhelyezésével megegyező módon veszélyes hulladéklerakóban történne"

 

Ha a próbaüzem során kiderül, hogy a salak veszélyes hulladék, akkor ez azt jelenti, hogy évente mintegy 30 ezer tonna veszélyes hulladék keletkezik az égetőben. Környezetvédelmi szempontból elfogadhatatlan az az üzem, ami 100.000 tonna kommunális hulladékból 30 ezer tonna veszélyes hulladékot állít elő, úgy hogy közben még terheli a levegőt, és a többi környezeti elemet. Amennyiben az üzem nem tud olyan számításokat/referenciákat felmutatnia, ami alapján a salak minősítése meghatározható, akkor az üzem engedélyezése környezeti szempontból nem elfogadható. Nem világos, ennek bizonytalansága mellett, hogyan mondhatja azt a Felügyelőség, hogy az üzem környezeti szempontból megvalósítható.

 

Székesfehérvár egyik fő ivóvízbázisát jelentő csóri karszt kutak számára a 123/1997. (VII. 18.) rendelet végrehajtásaként elkészült dokumentációkban a tervezett hulladékégető területe a "B" hidrogeológiai védőövezetbe esik.

 

A fenti rendelet a "B" hidrogeológiai védőterületre a következő korlátozásokat tartalmazza:

 

Egyértelműen tiltja

 

  • erősen mérgező vagy radioaktiv anyagok előállítását, feldolgozását, ilyen hulladék tárolását
  • veszélyes-hulladék ártalmatlanító, lerakó működtetését

 

Környezeti hatásvizsgálat, vagy ennek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedhető csak meg

 

  • mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
  • veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
  • salak, hamu lerakása

Várpalota város település rendezési tervében ezeket kötelezően figyelembe kellett volna venni.

 

A kommunális hulladékégetés során - éppen a légszennyezés elkerülésére alkalmazott füstgáztisztítás miatt - nagy mennyiségű veszélyes hulladék pernye, füstgáztisztítási maradékanyag keletkezik. Ezeknek az anyagoknak előállítása, tárolása véleményünk szerint tiltott az égetőmű tervezett helyén, de még az üzemi gyűjtő (pernyetároló silók) is csak környezeti hatásvizsgálat után engedélyeztethetők. Ugyancsak tiltott a keletkező salak elhelyezése, mivel ennek minősítését a beruházó utólag végeztetné el!

Mind Várpalota város jegyzőjének, mind a KDTKTVF elutasítás indokai között szerepelni kellett volna vagy a fenti tiltó rendelkezéseknek, vagy a szükséges hatástanulmányok hiányának!

 

 

Otthonunk Bakonykúti Egyesület