Sikeresen lezajlott a hulladékgazdálkodási konferencia Bakonykutiban

 

Egyesületi aktivisták rendezték, díszítették az önkormányzat legnagyobb helyiségét április 23-án délelőtt, hogy méltó módon kezdődhessék el a délre meghirdetett hulladékgazdálkodási konferencia. Miklósa Erika, egyesületünk elnöke nyitotta meg a rendezvényt, ahol a médiát két Tv stáb és a megyei Hírlap munkatársai, a rendező társszervezeteket azok vezetői: Marics Józsefné polgármester és Törjék György alapítványi elnök képviselte. A rendezvény előkészítőjeként Láng János arra kérte a résztvevőket, hogy a vita előtt kiosztott, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos „Bakonykuti Felhívást” is véleményezzék, szakmailag egyetértenek-e az abban foglaltakkal.

Az előadásokat Szépvölgyi János professzor, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratóriuma igazgatója, Tasnádi Tibor Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás projektvezetője és Farkas Endre a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás projektvezetője tartották.

Az előadások lényegre törők, ugyanakkor közérthetőek voltak. Az egész konferencia rendkívül jó, konstruktív légkörben zajlott. Az álláspontokat – bár helyenként igen erősen eltértek egymástól – tárgyszerűen, indulatoktól mentesen, mégis teljes nyíltsággal mutatták be. Az előadásokat kérdések követték, a kibontakozó eszmecsere ugyanilyen pozitív légkörben zajlott, a vitát végülis az időkeretek kimerülése miatt kellett berekeszteni.

A szakmai vitában elhangzottak alapot adtak ahhoz, hogy közzé tegyük a „Bakonykuti Felhívást”(melynek szövegét cikkünk után közöljük is). Ezen túl Szépvölgyi tanár úr bemutatta, hogy már léteznek olyan üzemi körülmények között működő technológiák (pl. Japánban, ezekben kulcs szerepet játszik az ún. plazmaégetés), amelyek „hagyományos”, alacsony hőfokú égetés nélkül, gyakorlatilag környezetterhelés nélkül képesek a hulladék ártalmatlanítására.

A vitát követően kis fogadás várta a vendégeket, melynek finom bio fogásait egyesületünk hölgytagjai készítették. A fogadás közben a Duna Tv munkatársai riportokat készítettek az előadókkal, az elkészült anyag május 19-én a „talpalatnyi zöld” adásába került be. (akit érdekel és nem látta, a Duna tv honlapján bármikor megnézheti.)

A konferencia sikerét értékelve egyesületünk elnöksége célul tűzte ki, hogy hasonló ankétokat, mini konferenciákat a jövőben rendszeresen szervezzünk a falunkat érintő kérdésekről. Így a következőt valószínűleg a szennyvíz kezelés módjairól tartjuk majd.