Szándéknyilatkozat

 

Iszkaszentgyörgy, Isztimér és Várpalota polgármesterei valamint az Otthonunk Bakonykuti Egyesület vezetői informális találkozót tartottak Bakonykutiban 2009.október 10-én. A találkozó előre egyeztetett témája a „Güssing modell" hazai alkalmazhatóságának kérdése volt. A résztvevők újra áttekintették e modellek lényegét, alkalmazásuk előnyeit az alkalmazó települések, kisrégiók és a nemzetgazdaság szempontjából. A modell közösen rögzített magvát a beszélgetés résztvevői a következők szerint foglalták össze:

 

Güssing Ausztriában, Wildpoldsried Bajorországban egy-egy néhányezer fős település. Mindkét helyen az önkormányzatok azt a célt tűzték ki, hogy településüket egészében megújuló energiaforrásokkal fogják fűteni ill elektromos energiával ellátni. E céljukat a települések mintegy évtized alatt elérték és menetközben a céljukat átütő sikerű szélesebb stratégiává bővítették. A célt egyfelől kisrégió méretűvé bővítették néhány tíz település bevonásával - a bővített projekt is igen gyorsan és sikeresen halad a megvalósítás útján. Másfelől tudatosan törekedtek arra, hogy a megújuló energia hasznosítási technológiák minél szélesebb skáláját alkalmazzák. Ezzel a céljuk az volt, hogy megteremtsék a hátterét annak, hogy projektjeiket működés közben más érdeklődőknek is be tudják mutatni a legegyszerűbb demonstrációs szolgáltatások nyujtásától kezdve, megvalósíthatósági tanulmányok készítésén át egészen a kiviteli fázis irányításáig terjedő szolgáltatásokat vállalva. Ezt olyannyira sikeresen tették, e szolgáltatásokra olyan mértékű (mind hazai mind külföldi) érdeklődés mutatkozott, hogy a tartományi ill szövetségi kormányok ill az EU a projektindítások közvetlen és nagymértékű támogatásán túl most már külön felvállalta e tapasztalatátadási szolgáltatások anyagi támogatását és széleskörű propagálását is. Mindkét projekt esetében már száz fölötti a megindult további települési ill kisrégós hasonló projektek száma. A projektek nem egyszerüen műszaki-technológiai modelleket valósítanak meg, de mindkét helyen sajátos és egyedülálló üzleti modellt is alkottak és terjesztenek. Ennek az üzleti modellnek az alapja, hogy kezdeményező szerepük miatt a helyi önkormányzatok nagyon szigorú jogosítványokat alapítottak maguknak az indulásnál, aminek a lényege, hogy az erőművek emissziós értékeit az önkormányzat saját irodáiból valós időben figyelemmel kiséri és a szabálysértő energiatermelő tevékenységét azonnali hatállyal fel tudja függeszteni. Ez a tény és az, hogy az elektromos energiát kb 20%-al olcsóbban tudják adni a felhasználóknak, mint a nemzeti (tartományi) hagyományos áramszolgáltatók - rendkívüli helyzetbe hozza az önkormányzatokat. Az olcsó energia hátterével maguk válogathatnak az érdeklődő befektetők között, azoknak adva letelepedési lehetőséget, akik tevékenysége beleillik településük fejlesztési stratégiájába. Ily módon az egész modell egyedülállóan alkalmas a gúzsba kötő globalizációs folyamatokkal szemben nemzeti érdekek és stratégiák érvényesítésére.

A beszélgetés minden résztvevő megállapítása szerint rendkívül hasznos és gyakorlatias volt, így a résztvevők több konkrét lépés előkészítésében állapodtak meg. Így a három település polgármestere és az Otthonunk Bakonykuti Egyesület képviselői közös szándékuk rögzítésére megállapodás előkészítését határozták el.

 

1.Alulírottak ezennel kinyilvánítják akaratukat, hogy csatlakoznak a „Bakonykuti kezdeményezés"-hez és létrehozzák a „magyar Güssing" („magyar Wildpoldsried") projektet.

2.Egyetértenek abban, hogy a projekt első megujuló energetikai egysége Várpalotán valósuljon meg.

3.A közeli jövőben egyeztető megbeszélést tartanak, hogy a résztvevők egyéni számbavételét követően a résztvevők szintjén is csináljanak egy első körös, durva leltárat a számukra elérhető megújuló energetikai erőforrásokról.

4.Ugyancsak rövid időn belül értekezletet tartanak a célszerü üzleti modellek áttekintése, a környezeti követelmények betartásához szükséges garanciális elemek biztosításának áttekintésére.

5.Kapcsolatot kezdeményeznek Wildpoldsried önkormányzata felé, hogy közvetlenül is megismerhessék tapasztalataikat.

6. Kölcsönösen segítik egymást, ha kell közösen lépnek fel , hogy a számukra szükséges információs-, energetikai és anyagi erőforrásokat elérjék.

7. Ez az együttműködés feltételezi települési távlati céljaik, stratégiájuk bizonyos mértékű koordinálását, ehhez pedig az szükséges, hogy a partnerek kialakítsák saját fejlesztési képüket.

8.Megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy elősegítsék a Güssing-Wildpoldsried modell minél szélesebb körű hazai megismerését, annak tudatosítását, hogy a Várpalotai projekt e modell hazai bevezetésének nyitánya és azért, hogy minél szélesebb körben tegyék vonzóvá a modellt, a „Bakonykuti kezdeményezés"-hez való csatlakozást.

 

Ennek első eredményeképpen örömmel állapítják meg, hogy a modellhez csatlakozik Csór települése is.

 

Iszkaszentgyörgy Önkormányzat

Isztimér Önkormányzat

Várpalota Önkormányzat

Otthonunk Bakonykuti Egyesület